Zondagsbrief 20-08-2023

De dienst begint om 10 uur en  is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

Orde van dienst Zomerdienst 20-8-2023

maandbrief augustus 2023

COLLECTES

1e collecte: Kerk in Aktie India: Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen.
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk

U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v. de Wijkdiaconie Nieuwe kerk.