zondagsbrief 23-07-2023

De diensten in De Fontein beginnen om 9.30 uur!!!

orde van dienst 23 juli

maandbrief - juli 2023

collecten

1e collecte: Stichting Present
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Amnestie
Voorbeeldbrief-Swaziland-Mabuza-Dube-2023

Toelichting brief Swaziland 23 juli

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________