zondagsbrief 30-07-2023

De diensten in De Fontein beginnen om 9.30 uur!!!

Orde van dienst Zomerdienst 30 juli

maandbrief augustus 2023

collecten

1e collecte: Stichting Leergeld
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________