In onze wijkgemeente nemen contactpersonen een belangrijke plaats in.Contactpersonen 1
Zij houden contact met een aantal adressen (in overleg) in hun eigen straat of direct omgeving.

 

Wat houdt het ‘bezoekwerk’ van de contactpersonen in?

 

 

Contactmomenten zijn bijvoorbeeld:

 • het welkom heten van nieuwe gemeenteleden
 • aandacht schenken aan mensen bij bijzondere gebeurtenissen als een huwelijk, geboorte, verjaardag (vanaf 80 jaar) of huwelijksjubileum
 • bij ziekte of overlijden medeleven tonen
 • als mensen zelf aangeven graag bezoek te willen, bij hen langsgaan
 • het brengen van een kerstattentie aan ouderen, zieken en mensen,die het afgelopen jaar iemand hebben verloren

Wat maakt het de moeite waard om contactpersoon te zijn:

 • dat je een deel van je directe omgeving leert kennen
 • dat je bekenden kunt groeten wanneer je even naar de supermarkt gaat
 • dat je open staat voor anderen
 • dat je jouw lid zijn van de wijkgemeente niet alleen consumptief ervaart
 • maar ook actief betrokken bent bij onze gemeenschap
 • dat je mensen van alle leeftijden, rangen en standen ontmoet
 • dat je ontdekt dat wie geeft, ook ontvangt
 • dat je enkele keren per jaar mogelijkheden krijgt aangereikt samen met
 • de andere contactpersonen te oefenen in het voeren van een gesprek
 • en kunt praten over wat je moeilijk vindt in dit vrijwilligerswerk
 • dat je ervaart dat je voor een ander belangrijk kunt zijn
 • dat je ontdekt dat je niet alles hoeft te weten of te kunnen; zo nodig
 • neem je contact op met de ouderling, predikant of diaken wanneer er
 • extra pastorale of materiële zorg nodig is
 • dat de bezochte gemeenteleden dit contact vaak bijzonder op prijs stellenContactpersonen 2

Er zijn gemeenteleden die geen prijs stellen op een bezoekje. Die keus respecteren we natuurlijk.
Ook gebeurt het dat mensen zich willen uitschrijven; formulieren zijn daarvoor beschikbaar.

Wanneer je denkt dat deze vorm van vrijwilligerswerk misschien wel aansluit bij wat jij zoekt, neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep Pastoraat of uw ouderling / coördinator.