Zondagsbrief 16-06-2024

orde van dienst

De dienst in de Nieuwe Kerk begint om 10 uur en  is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

COLLECTES: zie liturgie


U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v. de Wijkdiaconie Nieuwe kerk.