zondagsbrief 23-06-2024

orde van dienst 23 juni 2024

maandbrief - juni 2024

collecten

Eerste collecte: Kerk in Actie:
Libanon – Training in thuiszorg biedt werk én hoop

Tweede collecte:  Stedelijk Kerkenwerk

 _______________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst gewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________