zondagsbrief 02-04-2023

Liturgie Veertigdagentijd

maandbrief april 2023

collecten
1e collecte wijkdiaconie
2e collecte Protestantse Kerk (JOB)
3e collecte voedselbank

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________