zondagsbrief 02-07-2023

Liturgie 2 juli 2023

maandbrief - juli 2023

collecten

1e collecte: Kerk in Aktie Indonesië, pastorale en praktische hulp voor migranten
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk
3e collecte: Voedselbank

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________