Zondagsbrief 17-09-2023

De dienst begint om 10 uur en  is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

liturgie themazondag aarde, 17 september

COLLECTES
1e Collecte: Myanmar - Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie
2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk

U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v. de Wijkdiaconie Nieuwe kerk.